Enterprise Model

okuyun...
MODEL ERP PDF   e-Posta

Günümüzde rekabet avantajı elde etmek için bilişim teknolojilerinden maksimum oranda faydalanmak gerekiyor. Model ERP çözümü, birçok sektörün ortak aklını temsil eden, açık kaynak kodlu, %80 hazır işleyişlerin üzerine işletmeye özel işleyişleri uyarlanan, geliştirilen ve entegre edilen bir kurumsal disiplin uygulama aracıdır. Raporlama ve analizler için, mevcut etkin katmanlar sayesinde kod yazmaya gerek kalmadan sınırsız raporlar ve analiz ortamları kullanıcı tarafından yaratılabiliyor. Başarı odaklı tecrübeli ekibimiz, yüksek teknoloji üzerinde çalışan, güçlü bütünleşik iş uygulaması çözümümüzü, etkin bir araç olarak kullanarak, işletmelerin sinir sistemlerini inşa ediyor.

Model ERP çözümü, orta ve büyük boy işletmelerin, günlük operasyonlardan karar destek sistemine uzanan hiyerarşide her türlü ihtiyacına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Teknolojiyle bütünleşmiş, zengin fonksiyon ve uyarlama seçenekleri ve kurumlara sağladığı entegre işlevsellikle Model, teknolojiyi avantaja dönüştürmek isteyen tüm şirketlerin işlerine değer katıyor.

Firma ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilen Model’ın kısa uyarlama süresi, büyük maliyet avantajı ve denenmiş detaylı fonksiyonları ile geniş programcı ve danışman kadrolarına ihtiyacı ortadan kaldırır. Entegre yapısı ve kurumsal uygulamaların tüm detaylarında gerçek maliyetleri takip etmek, işletme ile ilgili gerçekçi analiz yapabilmek, değişen piyasa koşullarına süratli uyum sağlamak, tüm operasyonlarda kontrol ve denetim sahibi olmak, Model ERP çözümü ile çok kolaydır.

 

Model ERP ® Tedarik Zinciri Yönetimi

Sunulan mal veya hizmetlerin tedarikçilerden temini, gerektiğinde depolanması, kalite kontrollerinden geçmesi ve müşterilere teslimi aşamasına kadarki tüm karmaşık iş süreçlerinin takibini kapsayacak çözümleri sunar.

 

Satınalma Yönetimi

Mal, hizmet veya demirbaş tedarik sürecinin en etkin, en verimli şekilde takip edilebilmesi, planlanması ve kontrol edilebilmesi, şirketinize özgü satınalma dinamiklerine kolayca uyarlanabilecek altyapı sayesinde gerektiğinde tedarikçi entegrasyonuna hazır olması, vizyoner bir tedarik yönetim olanağı tanımaktadır.

 

Stok Yönetimi

Herhangi bir amaçla stoklanmak ve sonrasında değer yaratmak üzere alınan veya üretilen her türlü stok kaleminin, kolayca ve işletmeye ekstra yük getirmeden, hem fiziki stok yönetimi, hem de maliyet yönetimi bakış açıları ile sektörel ve yasal gereklilikler göz önünde bulundurularak tam entegre bir şekilde takip edilebilmesi mümkündür. Güçlü, doğru ve kaliteli stok bilgisi, işletmedeki pek çok planlama faaliyetinin de doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.

 

Satış Yönetimi

Pazarlama bölümünün olgunlaştırdığı satış fırsatları birer satış siparişine dönüştüğünde, gerçek anlamda hedefe yaklaşılmış demektir. Ne olursa olsun satış yapalım fesefesi geçerliliğini yitirmiştir. Satış ekipleri, artık kârlı ve tekrarlı satışların peşinde koşmaktadır. Sipariş alımından sonraki satış ve sevkıyat sürecinin müşteri memnuniyetini bire bir etkilediği gerçeği, siparişin alınması ve ondan sonraki işlemlerin önemini artırmıştır. Sadece esnek, uyarlanabilir ve tam entegre sistemler bu zorlu beklentilere cevap verebilir. Sipariş, sevkıyat ve faturalama sürecindeki her türlü iyileştirme ve verimlilik artışı, şirketlerin sadık müşteriler edinmelerine katkıda bulunacaktır.

 

Model ERP ® Finans ve Muhasebe Yönetimi

Model® Finans ve Muhasebe Yönetimi®, en temel yasal muhasebe işlemlerinin yanı sıra, şirket bünyesinde oluşan dolaylı veya dolaysız tüm parasal değerlerin hareketlerinin takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi için çok esnek bir altyapı sunmaktadır.

 

Muhasebe

Günümüzde her ne kadar soyut değerler (know-how) gittikçe önem kazansa da hâlâ şirketlerin başarıları mali tablolarındaki rakamlarla ölçülüyor. Mali tablolarında zamanında, doğru, güvenilir ve detaylandırılabilir bilgiler verebilen şirketler, hem yatırımcılarına, hem çalışanlarına, hem de çevrelerine güven verirler. Muhasebe kayıtları, bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Günümüzün hızlı dünyasında, hem yasalara uygun, hem de iç ve dış müşterilere doğru, anlık ve güvenilir raporlar sağlayan sistemlere ihtiyaç artarak devam etmektedir.

 

Finans Yönetimi

Şirketlerin en likit parasal varlıklarının yönetimi hayati önem taşımaktadır. Burada hız ve doğruluk gerçekten önemlidir. Diğer bölümlerin işlemlerinden oluşan parasal hareketlerin ekstra bir iş yüküne gerek kalmadan kayıtlara girmesi ve gerektiğinde şirket dışı iş ortakları ile entegrasyon da hız ve doğruluk kriterlerine uyumda büyük kolaylıklar sağlar. Finans yönetimi, parasal enstrümanlara ilişkin hareketlerin takibi ve bu hareketlerin sonuçlarının analiz edilebileceği güçlü araçlara ihtiyaç duyar. Bu araçlar da Model® içinde mevcuttur.

 

Sabit Kıymet Yönetimi

Şirketlerin en önemli varlıklarından biri olan sabit kıymetler, yönetimi ve takibi özen isteyen ayrı bir uzmanlık alanıdır. Şirket stratejilerine göre değişik zamanlarda değişik amaçlarla edinilebilen, kullanılıp elden çıkarılabilen sabit kıymetlerin gerçek değerlerinin takibi, mali göstergelere ve varsa üretim maliyetlerine etkisi nedeniyle çok önem taşımaktadır.

 

Model ERP ® Üretim Yönetimi ve Planlama

Günümüz ülke ekonomilerinin gücü, ülkenin topyekün üretim yetenekleriyle ölçülmektedir. Ancak, üretim yeteneklerine sahip olmak, tek başına yeterli değildir. Üretim faaliyetlerini yürütecek kaynakların, bilgi birikiminin, hammadde ve işgücünün doğru şekilde kullanımı, planlanması ve gerektiğinde sevk edilmesi gerekmektedir. Üretim, her yönüyle çok çeşitlilik barındıran bir süreçtir. Bu çeşitliliğe karşın aynı standartlarla aynı pratiklik seviyesinde fonksiyonel zenginlik sunan esnek yazılımlar, üretim yönetimine yardımcı olmaktadır.

Üretim yönetimi ve planlama, üç seviyeli bir yaklaşımı gerektirir. Birinci seviyede, teorik bazda, kullanılabilecek kaynaklar, reçete / ürün ağacı tanımları yapılır; ikinci seviyede, teorik üretim bilgilerinin sipariş veya satış tahminlerine bağlı olarak üretilmesi için kaynaklara iş atanır ve üçüncü seviyede, işyükleri, termin tarihleri gibi kriterlere göre kaynaklara iş atanıp optimizasyon ve planlama yapılır.

 

Model ERP ® İdari Yönetim

Personel ve İK

İşgücü, şirketlerin en önemli varlıklarından biridir. Bilançoda bu varlığın değeri ayrı bir kalem olarak yer almasa da ürettiği değerlerin karşılıkları bu varlığın önemini gözler önüne sermektedir. Bir taraftan yasal olarak işveren ve işçi tarafından yerine getirilmesi gereken işler ve bunların takibi yapılırken, diğer taraftan işgücünün verimli kullanılabilmesi, kalitesinin artırılabilmesi ve gerektiğinde motive edilebilmesi için gerekli planların yapılması ve yürütülmesi, önemli yönetimsel faaliyetlerdendir. Personel ve İK Yönetimi, bu faaliyetler için önemli araçlara sahiptir.

 

Genel Özellikler

 • Tüm modüllerde standart arayüz
 • Birden fazla doküman ile aynı anda paralel çalışma
 • Kullanıcıların kendi raporlarını tasarlayabilme özelliği ve tüm raporların Excel olarak alınabilmesi
 • Belgeler arasında tek tuş ile dolaşabilme (sipariş, irsaliye, fatura)
 • Tek tuş ile belge hazırlama (Siparişten İrsaliye, İrsaliyeden Fatura, Siparişten İrsaliyeli Fatura)
 • Tüm belgeleri oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgileri
 • Model ERP içindeki tüm fonksiyonlarla ilgili görme, yeni kayıt, kayıt güncelleme ve silme işlemlerinin yetkilendirilmesi
 • Kayıtlara istenilen dosya tipinde belge ekleyebilme

Teknik Özellikler

 • Doküman Merkezcil Yaklaşım
 • İstemci-Sunucu Altyapısı
 • Gerçek 32 Bit Nesne Tabanlı Geliştirme Platformu
 • Açık Kaynak Kodu
 • Modül ve Rapor Sihirbazları
 • OLE Desteği
 • Excel’e Direkt Raporlama
 • Transaction Yönetimi
 • Nesne Bazında Güvenlik
 • İnternet Üzerinden Destek
 • Otomatik Sürüm Güncelleme
 • Gelişmiş Hata Yönetimi