Enterprise Model

okuyun...
Model Nasıl Üretim Yapıyor ? PDF   e-Posta

Çözümler genel olarak iki kategoride ele alınmaktadır. İşletmedeki tüm süreçleri kapsayan kurumsal disiplin uygulamalarının yapıldığı bütünleşik ERP çözümleri ve tamamen müşteriye özgü yazılım çalışmalarının yapıldığı özel çözümler. Müşteri tarafındaki çözüm ekibi ile birlikte ilk süreç analizleri yapılır. Analizler sonrasında müşteri ortamındaki süreçlere göre uygulamalarda yapılacak değişiklik ve eklemeler belirlenir. Eğer tamamen özel çözüm ise çözümün baştan sona tasarımı yapılır. Bu düzenlemelerden yazılım geliştirme ihtiyacı doğuranlar uygulama geliştirme ekibine atanır. Paralelinde müşteri tarafındaki çözüm ekibi ile birlikte söz konusu yazılım aracının uyarlama çalışmaları yapılır. Bu aşamada müşteri tarafındaki iş süreçleri ve bu süreçlerin uygulamada nasıl takip edileceği bilgileri dökümante edilir. Bu faaliyet aynı zamanda müşterilerin kurumsal işleyişlerini tekrardan ele aldıkları ve iş süreçlerinde gerekirse köklü değişiklikler yapıldığı ve çok önemli çıktıları olan bir faaliyettir. Model’in en büyük ayrıcalıklarından birisi de bu bakış açısına sahip bir ekibe sahip olmasıdır. Sözkonusu geliştirme ve uyarlama çalışmaları sonrasında çözümler müşterilere dökümanları ile birlikte teslim edilir.

 

Model’de Uygulamalar Nasıl Geliştirilir?

Analiz-Araştırma, Tasarım, Program Yazımı, Test, Dokümantasyon, Eğitim, Destek süreçlerinin tamamı uygulanmaktadır. Bu süreçlerin her birinin sonunda kapsamlı ve anlaşılabilir bir doküman ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge ekibi Anadil Çerçevesi platformunu geliştirir ve sürekli değişen yazılım teknolojilerine entegre çalışır halde olmasını sağlar. Uygulama geliştirme ekipleri iş uygulamalarını bu platform üzerinde ortaya koymaktadırlar. Anadil Çerçevesi platformu üzerinde Anadil programlama dili ile geliştirme ortamı, programcılar için belirgin bir programlama modeli öngördüğünden, modül, rapor ve servisler ortak bir tarzda yaratılmakta, kişilere bağlı kalmamaktadır. Bir programcı, başka bir programcının yazmış olduğu programa kolaylıkla müdahale edebilmektedir. Anadil geliştirme ve çalıştırma platformu, Arayüz Yönetimi, Veritabanı Diyalog Yönetimi, Hata Yönetimi, Güvenlik Yönetimi, Sürüm Yönetimi gibi teknolojik katmanları yönettiğinden, programcılar, sadece “İş Akışları”na odaklanmakta ve daha kısa sürede daha kapsamlı bilgisayar programlarını ortaya koyabilmektedirler.”