Enterprise Model

okuyun...
Erp Nedir ?


Erp Nedir ? PDF   e-Posta

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması,

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise ERP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulumalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

 

ERP ye Genel Bakış

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır.

Özellikle, bazı işletmeler bir ERP sisteminin yalnızca bazı uygulamalarını seçip, bunları diğer ERP sistemleri veya bağımsız başka yazılımlar ile destekler. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu ERP arayüzünü kendi oluşturmuş olur.

Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;

 • Üretim:
  • Mühendislik işlemleri
  • Malzeme listeleme işlemleri
  • Çizelgeleme
  • Kapasite analizi
  • İş Emri yönetimi
  • Kalite Kontrol
  • Maliyet yönetimi
  • Üretim işlemleri
  • Üretim projeleri
  • Üretim akışları
 • Tedarik Zinciri Yönetimi:
  • Envanter yönetimi
  • Sipariş girişi
  • Satınalma
  • Ürün yapılandırması
  • Tedarik zinciri planlaması
  • Tedarikçi çizelgeleri
 • Mali Yönetim:
  • Genel hesap defteri
  • Nakit yönetimi
  • Nakit çıkışları
  • Nakit girişleri
  • Durağan varlıklar
 • Proje Yönetimi:
  • Maliyet hesaplama
  • Listeleme işlemleri
  • Süre ve harcama analizleri
  • Faaliyet yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi:
  • İnsan kaynakları
  • Maaş bordroları
  • İşletme içi eğitim
  • Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı
  • Faydalar
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi:
  • Satış ve pazarlama
  • Komisyonlar
  • Hizmetler
  • Müşteri sözleşmeleri
  • Yardım hattı desteği
 • Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri
Tags: erp mrpi mrpii erpii mip malzeme ihtiyaç planı üretim planı malzeme ihtiyaç planlaması manufacturing resource planning cim computer integrated manufacturing bilgisayar destekli üretim computer aided design bilgisayar destekli tasarım master production scheduling ana üretim planı distribution resource planning dağıtım kaynak planlama drp erp sistemleri erp nedir enterprise resource planning kurumsal kaynak planlaması işletme kaynak planlaması erp yazılımı crm erpii nedir mrp nedir iş zekası pepsi türkiye jotun boya kürüm holding kürüm demir çelik polisac enterprise model enterprise model erp model business solutions müşteri ilişkileri müşteri ilişkileri yönetimi tedarik zinciri tedarik zinciri yönetimi operasyonel planlama açık kaynak kod olap analiz erp projesi erp pazarı erp çözüm erp uygulamaları personel kartı erp sistemi sap dialog oracle netsis cad cam ürün ağacı fason fason üretici stok kodu stok kartı lazer kesim kurumsal çözüm iş süreci imalat süreçleri stok miktarı erp altyapısı erp uyarlaması türkiyede erp erp sektörü autodesk inventor kurumsal disiplin malzeme yönetimi satınalma finansal muhasebe sabit kıymetler personel yönetimi anadil çerçevesi kurumsal hafıza erp ekibi erp süreci erp disiplini kurumsal bilişim kapasite üretim planı maliyet takibi verimlilik analizi erp ye hazırlık erp firma enterprise model erp sistemi kalite kontrol sabit lıymet modülü erp programı indir oracle erp logo erp microsoft erp mühendislik işlemleri çizelgeleme kapasite analizi maliyet yönetimi üretim işlemleri üretim projeleri
Devamını oku...
 
MRPI, MRPII, ERPII Nedir ? PDF   e-Posta

MRPI


1960'lı yıllarda üretici firmalarda, malzeme ihtiyacını hesaplayabilmek üzere MIP (Malzeme İhtiyaç Planı) tekniği geliştirilmiştir. Bu teknik 1970'li yıllarda yerini kapalı döngü MIP'e (MRPI) bırakmıştır. MRPI tekniği, malzeme ihtiyaç planlamasının yanısıra ihtiyaç planlaması ve ana üretim planı özelliklerini de içermektedir. MRPI'in amacı, ana üretim planı ve mevcut kapasiteyi de göz önüne alarak daha gerçekçi malzeme ihtiyaç planı ve üretim planı elde edebilmekti.

MRPII


1980'li yıllarda ise, MRPI'e finans ve simülasyon modüllerinin eklenmesiyle birlikte MRPII (Manufacturing Resource Planing II : Üretim Kaynakları Planlaması II ) tezi uygulamaya konmuştur. İmalat kaynak planlaması, (Manufacturing resource planning; MRP II) üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.

Bilindiği gibi CIM (Computer Integrated Manufacturing : Bilgisayar Destekli Üretim) stratejisi içinde CAD (Computer Aided Desing : Bilgisayar Destekli Tasarım), MRPII ve MPS (Master Production Scheduling : Ana Üretim Planı) teknikleri başarıyla uygulanmakla beraber, firma içindeki dar boğazları bir bölümden başka bir bölüme taşımaktadır. MRPII, JIT (Just In Time : Tam Zamanında) ve DRP (Distribution Resource Planning : Dağıtım Kaynak Planlama) gibi yaygın sistemler, tesis düzeyinde bilgi üretebilmektedir. Oysa firmanın belli bölümlerine ve fonksiyonlarına teknolojiyi uygulamak yeterli değildir.

MRPII'nin tesis düzeyinde bilgi üretebilmesine karşın, ERP firma bütününe odaklanmıştır. ERP sistemleri bu yaklaşımıyla, firmaları, güvenilir bir ağ alt yapısı üzerinde ileri seviye yazılım teknolojileri ve entegre iş akışlarının avantajı ile güçlendirmekte, doğru zamanda doğru bilgiye ulaşarak, yeni piyasa değişiklikleri ve fırsatlarına, müşteri beklentilerine ve iş dünyası amaçlarına hızla cevap verebilme olanağı sağlayabilmektedir.

ERPII


2000’li yıllarda da, ERPII; tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası kavram ve fonksiyonlarını bünyesine katarak, üretim dışı sektörlere de aynı avantajları sunmaya başladı. Kurumların farklı bölümlerindeki farklı fonksiyonları entegre etmekle kalmadı, bu entegrasyonu farklı endüstriler arasına taşıdı. ERPII, açık mimari üzerinde, web merkezli bir yapıya sahip bulunuyor. İnterneti çalışma ortamının bir parçası olarak görüyor. ERP’nin avantajlarını alırken, kurumsal operasyonların yeniden tanımlanmasına katılım zorlukları gibi başarısız yönlerine çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla birlikte, ERPII, tedarikçiler ve müşteriler ile uygulamalararası etkin entegrasyon avantajı sayesinde, planlama derinliği sağlamakta ve yönetim dinamiklerini geliştirmektedir.
 
5 YAYGIN BEKLENMEDİK ERP SİSTEMİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ PDF   e-Posta

ERP başarısızlıkları bir anda gerçekleşmemektedir. Bunun yerine, sorunlar ve risk, yüzeyin altına sızarak, balon yaratır ve kırılma noktasına ulaştırır. Bu kırılma noktası genellikle birinin işten ayrılması ile projenin fişinin çekilmesi anlamına gelir. Bu fazlasıyla zaman, para ve kaynak kaybının küçük bir göstergesidir. Başarısız olarak nitelendirilen pek çok ERP projesi incelendiğinde aşağıda belirtilen beş temel konuda yeterince iyi performans gösterilmediği ortaya çıkmaktadır.

 

5 yaygın  beklenmedik ERP sistemi başarısızlık nedenleri;

1.      Proje başlangıcındaki gerçek dışı beklentiler: Dünya genelinde yapılan araştırmalarda görülmüştür ki ERP implementasyonuna ortalama olarak 12 ile 24 ay ve yıllık gelirin %6.5luk kısmı (Türkiye için bu oran çok düşüktür) kadar yatırım yapılmaktadır. Bununla birlikte, gerekli organizasyonlar yeteri kadar projenin içine dahil olmamaktadır. ERP firmaları, danışmanlar ve ERP satıcı firmalar bu beklentileri satış sürecinde doğru şekilde yönetmediğinde riskler artmaktadır. Proje başlangıcındaki gerçek dışı beklentiler kartopu etkisi yaparak kötü kararlara doğru sürüklemektedir.

2.      Yanlış bilgilendirme yüzünden organizasyonel değişimin zor olmayacağına inanma: Gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz deneyimler kanıtlıyor ki organizasyonel değişim yönetimi, ERP implementasyon sürecinin en zor parçasıdır. Şirketlerin sadece %20’si organizasyonel değişim için yatırım yapmaktadır. Bu birçok projenin hatalı olmasının en temel sebebidir. Birçok firma organizasyonel değişimin zorluğunu yaşadıktan sonra anlayabilmektedir.

3.      İş süreçlerine odaklanmama: ‘Önceden Yapılandırılmış Sektörel Çözümler’ ve ‘Ezber Bozan En İyi Uygulamar’ gibi terimler yanıltıcı olabilmektedir. Bu terimler iş süreçlerinin gelecekte nasıl olacağına daha az odaklanmaktadır. Seçilen ERP yazılımı ekranların nasıl olacağını, hangi tuşa basılacağı söyleyebilmektedir fakat iş süreçlerini ve bilgi akışını söyleyememektedir. İş süreçleri yönetimine zaman ayırarak implementasyon sürecini sorunsuz yürütülmesi sağlanabilir.

4.      Çok fazla kişiselleştirmeye odaklanma , data aktarımına az odaklanma: Çoğu şirket, proje başlangıcında kişiselleştirme konusunda az beklenti içerisindedir. Fakat, bu şirketlerin %90’ı bir şekilde kişiselleştirme implemente etmektedirler. Bunun yanında, data sorunları proje sürecinin beklenen süreden daha uzun olmasının 1 numaralı etmenidir. Çoğu ERP danışmanı kişiselleştirmeyi sevmektedir. Bunun sebebi de kendi yeteneklerini geliştirmek için bir fırsat ve ücretin artmasını sağlamasıdır. Bunun yanında, data aktarımına çok fazla odaklanmayarak bunu müşterinin kendi içinde halletmesini isterler. Uygun şekilde yönetilmediği taktirde proje yavaş yavaş rayından çıkabilir. Bu sebeple, projeyi uygun şekilde yönetmek, olabildiğince erken odaklanmaya başlamak gerekir. Bu iki konuyu doğru şekilde yönetecek danışmanı bulmakta riski azaltacaktır.

5.      İdari yönetimin desteğinin eksikliği: Yönetim kadrosunun desteği yoksa hiç birşeyin önemi yoktur. Yönetim proje bütçesini onaylamış olabilir, fakat projenin başarılı olabilmesi için çok daha fazlası yapılması gerekmektedir. Kapsam, bütçe ve faydalar dahilinde projeyi idare edecek takımı oluşturmaları, iş akışının şekillenmesinde anahtar noktadaki kararları almaları, kaynakları adres göstermeleri, organizasyonel değişim ve diğer problemlerde karar verici olmaları beklenmektedir. Yönetim kadrosundan bu yönlendirmeler yapılmadığı taktirde projeniz başarısız olacaktır.

 

Bu 5 madde önlendiği taktirde, ERP projesinin implemente edilmesinde başarılı olma yolunda ilerleyeceksiniz.