Enterprise Model

okuyun...
Search
Search Keyword: Total 2 results found.
Tag: tedarik zinciri yönetimi Ordering
MRPI1960'lı yıllarda üretici firmalarda, malzeme ihtiyacını hesaplayabilmek üzere MIP (Malzeme İhtiyaç Planı) tekniği geliştirilmiştir. Bu teknik 1970'li yıllarda yerini kapalı döngü MIP'e (MRPI) bırakmıştır. MRPI tekniği, malzeme ihtiyaç planlamasının yanısıra ihtiyaç planlaması ve ana üretim planı özelliklerini de içermektedir. MRPI'in amacı, ana üretim planı ve mevcut kapasiteyi de göz önüne alarak daha gerçekçi malzeme ihtiyaç planı ve üretim planı elde edebilmekti.MRPII1980'li yıllarda ise, MRPI'e finans ve simülasyon modüllerinin eklenmesiyle birlikte MRPII (Manufacturing Resource Planing II : Üretim Kaynakları Planlaması II ) tezi uygulamaya konmuştur. İmalat kaynak planlaması, (Manufacturing resource planning; MRP II) üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.Bilindiği gibi CIM (Computer Integrated Manufacturing : Bilgisayar Destekli Üretim) stratejisi içinde CAD (Computer Aided Desing : Bilgisayar Destekli Tasarım), MRPII ve MPS (Master Production Scheduling : Ana Üretim Planı) teknikleri başarıyla uygulanmakla beraber, firma içindeki dar boğazları bir bölümden başka bir bölüme taşımaktadır. MRPII, JIT (Just In Time : Tam Zamanında) ve DRP (Distribution Resource Planning : Dağıtım Kaynak Planlama) gibi yaygın sistemler, tesis düzeyinde bilgi üretebilmektedir. Oysa firmanın belli bölümlerine ve fonksiyonlarına teknolojiyi uygulamak yeterli değildir.MRPII'nin tesis düzeyinde bilgi üretebilmesine karşın, ERP firma bütününe odaklanmıştır. ERP sistemleri bu yaklaşımıyla, firmaları, güvenilir bir ağ alt yapısı üzerinde ileri seviye yazılım teknolojileri ve entegre iş akışlarının avantajı ile güçlendirmekte, doğru zamanda doğru bilgiye ulaşarak, yeni piyasa değişiklikleri ve fırsatlarına, müşteri beklentilerine ve iş dünyası amaçlarına hızla cevap verebilme olanağı sağlayabilmektedir.ERPII 2000’li yıllarda da, ERPII; tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası kavram ve fonksiyonlarını bünyesine katarak, üretim dışı sektörlere de aynı avantajları sunmaya başladı. Kurumların farklı bölümlerindeki farklı fonksiyonları entegre etmekle kalmadı, bu entegrasyonu farklı endüstriler arasına taşıdı. ERPII, açık mimari üzerinde, web merkezli bir yapıya sahip bulunuyor. İnterneti çalışma ortamının bir parçası olarak görüyor. ERP’nin avantajlarını alırken, kurumsal operasyonların yeniden tanımlanmasına katılım zorlukları gibi başarısız yönlerine çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla birlikte, ERPII, tedarikçiler ve müşteriler ile uygulamalararası etkin entegrasyon avantajı sayesinde, planlama derinliği sağlamakta ve yönetim dinamiklerini geliştirmektedir.

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması,

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise ERP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulumalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

 

ERP ye Genel Bakış

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır.

Özellikle, bazı işletmeler bir ERP sisteminin yalnızca bazı uygulamalarını seçip, bunları diğer ERP sistemleri veya bağımsız başka yazılımlar ile destekler. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu ERP arayüzünü kendi oluşturmuş olur.

Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;

Üretim: Mühendislik işlemleriMalzeme listeleme işlemleriÇizelgelemeKapasite analiziİş Emri yönetimiKalite KontrolMaliyet yönetimiÜretim işlemleriÜretim projeleriÜretim akışları Tedarik Zinciri Yönetimi: Envanter yönetimiSipariş girişiSatınalmaÜrün yapılandırmasıTedarik zinciri planlamasıTedarikçi çizelgeleri Mali Yönetim: Genel hesap defteriNakit yönetimiNakit çıkışlarıNakit girişleriDurağan varlıklar Proje Yönetimi: Maliyet hesaplamaListeleme işlemleriSüre ve harcama analizleriFaaliyet yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynaklarıMaaş bordrolarıİşletme içi eğitimÇalışanların çalışma süresi ve devamlılığıFaydalar Müşteri İlişkileri Yönetimi: Satış ve pazarlamaKomisyonlarHizmetlerMüşteri sözleşmeleriYardım hattı desteği Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri
Tags: erp mrpi mrpii erpii mip malzeme ihtiyaç planı üretim planı malzeme ihtiyaç planlaması manufacturing resource planning cim computer integrated manufacturing bilgisayar destekli üretim computer aided design bilgisayar destekli tasarım master production scheduling ana üretim planı distribution resource planning dağıtım kaynak planlama drp erp sistemleri erp nedir enterprise resource planning kurumsal kaynak planlaması işletme kaynak planlaması erp yazılımı crm erpii nedir mrp nedir iş zekası pepsi türkiye jotun boya kürüm holding kürüm demir çelik polisac enterprise model enterprise model erp model business solutions müşteri ilişkileri müşteri ilişkileri yönetimi tedarik zinciri tedarik zinciri yönetimi operasyonel planlama açık kaynak kod olap analiz erp projesi erp pazarı erp çözüm erp uygulamaları personel kartı erp sistemi sap dialog oracle netsis cad cam ürün ağacı fason fason üretici stok kodu stok kartı lazer kesim kurumsal çözüm iş süreci imalat süreçleri stok miktarı erp altyapısı erp uyarlaması türkiyede erp erp sektörü autodesk inventor kurumsal disiplin malzeme yönetimi satınalma finansal muhasebe sabit kıymetler personel yönetimi anadil çerçevesi kurumsal hafıza erp ekibi erp süreci erp disiplini kurumsal bilişim kapasite üretim planı maliyet takibi verimlilik analizi erp ye hazırlık erp firma enterprise model erp sistemi kalite kontrol sabit lıymet modülü erp programı indir oracle erp logo erp microsoft erp mühendislik işlemleri çizelgeleme kapasite analizi maliyet yönetimi üretim işlemleri üretim projeleri