Enterprise Model

okuyun...
Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: üretim planı Ordering

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması,

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise ERP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulumalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

 

ERP ye Genel Bakış

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır.

Özellikle, bazı işletmeler bir ERP sisteminin yalnızca bazı uygulamalarını seçip, bunları diğer ERP sistemleri veya bağımsız başka yazılımlar ile destekler. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu ERP arayüzünü kendi oluşturmuş olur.

Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;

Üretim: Mühendislik işlemleriMalzeme listeleme işlemleriÇizelgelemeKapasite analiziİş Emri yönetimiKalite KontrolMaliyet yönetimiÜretim işlemleriÜretim projeleriÜretim akışları Tedarik Zinciri Yönetimi: Envanter yönetimiSipariş girişiSatınalmaÜrün yapılandırmasıTedarik zinciri planlamasıTedarikçi çizelgeleri Mali Yönetim: Genel hesap defteriNakit yönetimiNakit çıkışlarıNakit girişleriDurağan varlıklar Proje Yönetimi: Maliyet hesaplamaListeleme işlemleriSüre ve harcama analizleriFaaliyet yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynaklarıMaaş bordrolarıİşletme içi eğitimÇalışanların çalışma süresi ve devamlılığıFaydalar Müşteri İlişkileri Yönetimi: Satış ve pazarlamaKomisyonlarHizmetlerMüşteri sözleşmeleriYardım hattı desteği Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri
Tags: erp mrpi mrpii erpii mip malzeme ihtiyaç planı üretim planı malzeme ihtiyaç planlaması manufacturing resource planning cim computer integrated manufacturing bilgisayar destekli üretim computer aided design bilgisayar destekli tasarım master production scheduling ana üretim planı distribution resource planning dağıtım kaynak planlama drp erp sistemleri erp nedir enterprise resource planning kurumsal kaynak planlaması işletme kaynak planlaması erp yazılımı crm erpii nedir mrp nedir iş zekası pepsi türkiye jotun boya kürüm holding kürüm demir çelik polisac enterprise model enterprise model erp model business solutions müşteri ilişkileri müşteri ilişkileri yönetimi tedarik zinciri tedarik zinciri yönetimi operasyonel planlama açık kaynak kod olap analiz erp projesi erp pazarı erp çözüm erp uygulamaları personel kartı erp sistemi sap dialog oracle netsis cad cam ürün ağacı fason fason üretici stok kodu stok kartı lazer kesim kurumsal çözüm iş süreci imalat süreçleri stok miktarı erp altyapısı erp uyarlaması türkiyede erp erp sektörü autodesk inventor kurumsal disiplin malzeme yönetimi satınalma finansal muhasebe sabit kıymetler personel yönetimi anadil çerçevesi kurumsal hafıza erp ekibi erp süreci erp disiplini kurumsal bilişim kapasite üretim planı maliyet takibi verimlilik analizi erp ye hazırlık erp firma enterprise model erp sistemi kalite kontrol sabit lıymet modülü erp programı indir oracle erp logo erp microsoft erp mühendislik işlemleri çizelgeleme kapasite analizi maliyet yönetimi üretim işlemleri üretim projeleri